Privacyverklaring B&B janneke
versie 2: juli 2021

B&B Janneke
Hoofdweg 20
8424 PL Elsloo (Fr)
T.: +31(0)561 853 336
M.: +31 (0)6 4610 8292
E.: info@benbjanneke.nl

AVG

De AVG is inwerking getreden. Deze (EU) wet brengt verplichtingen met zich mee en vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om deze regels goed te implementeren. Onderstaande ‘privacy verklaring’ is onderdeel van deze nieuwe wetgeving en daarnaast ligt ons ‘privacy beleid’ ter inzage in de Bed & Breakfast. Indien u aanvullende informatie wenst over de implementatie van de AVG kunt u contact opnemen met info@benbjanneke.nl

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. B&B Janneke streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 • Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij een boeking van één van de kamers. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer;
Betalingsgegevens;
IP-adres

 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 • Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl

 ‘’Op de website van B&B Janneke wordt gebruik gemaakt van de Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij B&B Janneke. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • – Het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
 • – Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • – Het versturen van een reviewverzoek.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijzen wij u door naar de Privacyverklaring van Bedandbreakfast.nl.’’

 • Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen betreffende de website. Zo hebben wij een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd. Onze website wordt door een gespecialiseerd bedrijf beveiligd en onderhouden.

 • Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@benbjanneke.nl.

 • Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 • Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op bijvoorbeeld de computer van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van zogenaamde ‘Tracking-cookies’, zodat we de functionaliteit van de reclame en PR op de juiste manier kunnen inzetten.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 • Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 • Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande e-mailadres: info@benbjanneke.nl

Natuurlijk bent u ook van harte welkom in Elsloo:
B&B Janneke
Hoofdweg 20
8424 PL Elsloo (Fr)

 

× Hoe kan ik u helpen?